Kangal çoban köpeği, Anadolu insanının yüzyıllar boyu çobanın yanında onun sürüsünü kötü niyetli kimselerden ve vahşi hayvanlardan korumuş bir köpek ırkıdır. Babiller zamanından beri varlığı bilinmektedir. Bu köpekler savaş köpeği olarak kullanıldığı gibi, at ve aslan avında da kendisinden yararlanılmıştır.Çeşitli arkeolojik kayıtlarda, Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivlerinde ve Evliya Çelebi 'nin Seyahatnamesi'nde Kangal çoban köpeğinin varlığı kanıtlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kangal köpeği pedigrili bir şekilde yetiştirilmiştir. Ayrıca çoban köpeği olarak kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra pedigrili çoban köpeği yetiştiriciliği yavaş yavaş kaybolmuştur.Kökeninin Sivas ili Kangal ilçesinden geldiği tahmin edilmektedir. Buna rağmen Yozgat, Kayseri, Çorum, Tokat, Erzurum ve Erzincan'da da saf kanlarına rastlamak mümkündür. Keza ülkemiz köpek ırklarından Karakaya ve Kızılkaya gibi isimlerle anılan ve ancak kanlarında Türk çoban köpeği gibi bir başka yabancı isim taşımayan ırklarımızla melezlerine ülkemizin her yöresinde rastlamak mümkündür. Ancak birinci derecede saf Kangal çoban köpeğini Sivas veya özellikle Kangal ilçesinde bulmak mümkündür.

Tüm Hakları Saklıdır Saf Kangallar    moc.ehpeczaryop @ ofni
EmineWebTR | Webmanager